Số tiền thanh toán đến hạn

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn rõ về số tiền thanh toán khi đến hạn khi sử dụng thẻ vay VietCredit

Số tiền có thể thanh toán mỗi lần

 • Tùy theo khả năng thanh toán, mỗi lần thanh toán, quý khách có thể lựa chọn thanh toán toàn bộ số dư nợ bao gồm tổng gốc, lãi, phí phát sinh từ việc sử dụng thẻ hoặc thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu cho CFC.
 • Quý khách cũng có thanh toán trước cho CFC số tiền bất kỳ ở bất cứ lúc nào, CFC sẽ khôi phục lại hạn mức thẻ dựa theo số tiền quý khách thanh toán.
 • Làm thế nào để tính toán số tiền thanh toán tối thiểu

  Số tiền thanh toán tối thiểu phụ thuộc vào dư nợ gốc và tỷ lệ thanh toán tối thiểu, cụ thể như sau:

  Số tiền thanh toán tối thiểu = Dư nợ gốc x Tỷ lệ thanh toán tối thiểu

  Tỷ lệ thanh toán tối thiểu tùy thuộc vào ngày khách hàng thanh toán thẻ:

  • Khách hàng thanh toán trước hoặc trong ngày thanh toán thẻ (ngày cố định do KH chọn): 3% x dư nợ gốc thẻ
  • Khách hàng thanh toán trong vòng 20 ngày sau ngày thanh toán thẻ: 4% x dư nợ gốc thẻ