Ngày thanh toán đến hạn

Ngày thanh toán thẻ VietCredit là một ngày cố định khách hàng tự chọn và ghi trên Hợp đồng đăng ký sử dụng thẻ

Bạn có thể vay tối đa lên tới 100 triệu đồng với thẻ vay của VietCredit

Là khoảng thời gian các thông tin về việc sử dụng hạn mức tín dụng thẻ của KH được CFC thể hiện trên Sao kê, được tính từ ngày Ngày thanh toán thẻ của kỳ sao kê liền trước đến Ngày chốt sao kê của kỳ này.

  • Kỳ sao kê kéo dài 30 ngày
  • Ngày chốt sao kê là ngày cuối cùng của kỳ sao kê
  • Ngày thanh toán thẻ là ngày liền sau kỳ sao kê

Ngày thanh toán hàng tháng

  • Ngày thanh toán hàng tháng là ngày liền sau ngày chốt sao kê. Trước hoặc trong ngày thanh toán hàng tháng, quý khách phải thanh toán cho CFC với số tiền ít nhất bằng số tiền thanh toán tối thiểu. Tỷ lệ thanh toán tối thiểu là 3% dư nợ gốc thẻ tín dụng.
  • Nếu Khách hàng không kịp thanh toán trước hoặc trong ngày thanh toán, khách hàng có thể thanh toán trong vòng 20 ngày tiếp theo kể từ ngày thanh toán thẻ. Ngày thứ 20 sau ngày thanh toán thẻ được gọi là ngày đến hạn thanh toán thẻ. Tỷ lệ thanh toán tối thiểu trong khoảng thời gian này là 4% dư nợ gốc thẻ tín dụng.
  • Nếu đến ngày đến hạn thanh toán thẻ, khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán thiếu số tiền tối thiểu, khách hàng sẽ bị chuyển nợ quá hạn và bắt buộc phải thanh toán toàn bộ số dư nợ gốc, lãi, phí sử dụng thẻ. Thẻ của khách hàng sẽ bị khóa cho tới khi khách hàng thanh toán hết tổng dư nợ cho CFC.
  • Sử dụng dịch vụ trích nợ tự động

    Để việc thanh toán cho CFC được dễ dàng, quý khách không phải mất công đi ra ngoài. CFC cung cấp dịch vụ trích nợ tự động tại Vietinbank. Qua đó, quý khách chỉ cần có tài khoản mở tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống của VietinBank, đăng ký dịch vụ ủy quyền cho Vietinbank trích nợ từ tài khoản cá nhân của mình để thanh toán thẻ cho CFC hàng tháng. Quý khách có thể lựa chọn trích nợ số tiền thanh toán tối thiểu hoặc thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ VietCredit.