Về lãi suất và tiền lãi

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cụ thể về lãi suất và tiền lãi như sau:

Thông tin về lãi suất

Lãi suất là một tỷ lệ giữa tiền lãi so với số tiền vay của khách hàng. Lãi suất là căn cứ để tính tiền lãi phải trả của quý khách

Lãi suất cho vay thực tế (%/năm)

- Lãi suất cho vay của thẻ VietCredit giao động từ 36% - 45% (tính theo năm)

- Lãi suất cho vay phụ thuộc vào kết quả đánh giá - Điểm xếp hạng tín dụng nội bộ của CFC theo từng khách hàng, cụ thể:

- Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn

Cách thức xác nhận lãi suất

Quý khách có thể xác nhận mức lãi suất thông qua một số cách sau:

- Kiểm tra trên Tài khoản đăng nhập website của bạn

- Kiểm tra trên ứng dụng Mobile app

- Gọi điện thoại tới tổng đài của VietCredit - Hotline: 19006515

Về tiền lãi

Tiền lãi phụ thuộc vào số dư nợ cho vay thực tế (Gốc), lãi suất (%/năm) và số ngày sử dụng số dư nợ của khách hàng , cụ thể: