Kênh thanh toán Thẻ Vay

Rất dễ dàng và tiện lợi để thanh toán dư nợ Thẻ Vay. Quý khách có thể chọn kênh thanh toán phù hợp nhất với mình như sau:

Ngân hàng VietinBank

Quý khách có thể thanh toán Thẻ Vay bằng cách nộp tiền mặt tại hơn 1.100 CN/PGD của VietinBank hoặc chuyển khoản qua Internet & Mobile Banking của VietinBank theo các thông tin sau: 

* Lưu ý: Để giao dịch thanh toán dư nợ thẻ được ghi nhận vào Thẻ Vay của Quý khách trong ngày, Quý khách cần thực hiện giao dịch thanh toán trước 15:00 đối với cách thức nộp tiền mặt/chuyển khoản tại quầy giao dịch VietinBank, và trước 20:30 đối với giao dịch qua Internet & Mobile banking VietinBank

Hệ thống Cửa hàng tiện lợi

  • Đến điểm giao dịch của Payoo - là đối tác của VietCredit - đặt tại hàng ngàn Cửa hàng tiện lợi:

* Lưu ý: Để giao dịch thanh toán dư nợ thẻ được ghi nhận vào Thẻ Vay của Quý khách trong ngày, Quý khách cần thực hiện giao dịch thanh toán tại Payoo trước 20:30

Thanh toán trực tuyến qua Paybill

 

  • Khách hàng cần có internet banking của tài khoản thanh toán
  • Thực hiện các bước theo hướng dẫn tại website www.paybill.com.vn để đăng ký thanh toán trực tuyến qua Paybill

 

* Lưu ý: Để giao dịch thanh toán dư nợ thẻ được ghi nhận vào Thẻ Vay của Quý khách trong ngày, Quý khách cần thực hiện giao dịch thanh toán qua Paybill trước 20:30