Những hồ sơ cần thiết

Thẻ vay của VietCredit có thể dùng để rút tiền bất cứ lúc nào tùy nhu cầu của Quý khách

Hồ sơ nhân thân

Để đăng ký thẻ vay của VietCredit, Quý khách phải chuẩn bị một trong các hồ sơ nhân thân bao gồm: CMND/ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Những hồ sơ không có ảnh cá nhân hoặc địa chỉ trên hồ sơ khác với địa chỉ hiện tại của khách hàng

Quý khách vui lòng cung cấp thêm một trong số các hồ sơ xác minh địa chỉ cư trú hiện tại của khách hàng dưới đây:

  • CMND
  • Hóa đơn điện nước, internet. Lưu ý: hóa đơn điện thoại không được chấp nhận
  • Xác nhận đóng thuế (nếu có)


Hồ sơ chứng minh thu nhập

Khách hàng phải cung cấp hồ sơ chứng minh thu nhập (Bảng lương/ sao kê lương qua tài khoản ngân hàng):

  • Có thu nhập từ 4 triệu VNĐ trở lên