ĐĂNG KÝ
(Bạn thuộc đối tượng nào)
Bạn đã đăng ký trước đó? Bấm vào đây để đăng ký tiếp.
Mã xác nhận được gửi tới số {{qbrCtrl.form.PersonalInfo.PhoneNumber}}
Bạn chưa nhận được mã xác thực? GỬI LẠI MÃ
Vui lòng nhập tên đầy đủ
Họ tên không được nhập là số
Họ và tên có ít nhất 2 từ và không có ký tự đặc biệt
Vui lòng chọn giới tính
Vui lòng chọn ngày sinh
Bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc quá 55 tuổi
Ngày sinh phải đúng định dạng dd/mm/yyyy
Vui lòng nhập số di động
Số di động không hợp lệ
Số di động không hợp lệ
Vui lòng nhập số CMND/CCCD
CMND/CCCD chỉ được 9 hoặc 12 số
Vui lòng chọn ngày cấp
CMND của bạn đã quá 15 năm, vui lòng nhập vào CCCD
Ngày sinh phải đúng định dạng dd/mm/yyyy
{{$select.selected.city}}
Vui lòng chọn nơi cấp CMND/CCCD
Email không đúng định dạng
Email không đúng định dạng
Vui lòng nhập Số nhà và tên đường
{{$select.selected.city}}
Vui lòng chọn Tỉnh / Thành Phố
Vui lòng chọn Quận/Huyện
Vui lòng chọn Phường / Xã
Vui lòng nhập Số nhà và tên đường
{{$select.selected.city}}
Vui lòng chọn Tỉnh / Thành Phố
Vui lòng chọn Quận/Huyện
Vui lòng chọn Phường / Xã
Vui lòng nhập thu nhập mỗi tháng
Vui lòng nhập tên đơn vị công tác
Đơn vị công tác không được nhập là số
Vui lòng nhập nghề nghiệp
Nghề nghiệp không được nhập là số
Vui lòng nhập tên trường học
Vui lòng nhập sinh viên năm
Chỉ được nhập số
Vui lòng nhập trợ cấp mỗi tháng
Vui lòng nhập tên người tham chiếu
Họ và tên có ít nhất 2 từ và không có ký tự đặc biệt
Vui lòng chọn mối quan hệ với chủ thể
Vui lòng nhập số điện thoại di động
Số di động không hợp lệ
Số di động không hợp lệ
Số điện thoại người tham chiếu đang trùng với số điện thoại Quý khách dùng để Đăng ký phát hành Thẻ Vay
CMND MẶT TRƯỚC*
File Drag/Drop is not supported for this browser
CMND MẶT SAU*
File Drag/Drop is not supported for this browser
ẢNH SELFIE CÙNG CMND*
File Drag/Drop is not supported for this browser
BẢNG ĐIỂM GẦN NHẤT*
File Drag/Drop is not supported for this browser
CMND MẶT TRƯỚC*
File Drag/Drop is not supported for this browser
CMND MẶT SAU*
File Drag/Drop is not supported for this browser
ẢNH SELFIE CÙNG CMND*
File Drag/Drop is not supported for this browser
CHỨNG TỪ THU NHẬP
(chỉ cần 1)
  • HĐLĐ (trên 03 tháng có hiệu lực)
  • BHYT (có tên đơn vị công tác)
  • Xác nhận công tác
  • Sao kê lương qua tài khoản ngân hàng (03 tháng gần nhất)
File Drag/Drop is not supported for this browser
Vui lòng nhập tên đầy đủ
Họ tên không được nhập là số
Họ và tên có ít nhất 2 từ và không có ký tự đặc biệt
Vui lòng chọn giới tính
Vui lòng chọn ngày sinh
Bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc quá 55 tuổi
Ngày sinh phải đúng định dạng dd/mm/yyyy
Vui lòng nhập số di động
Số di động không hợp lệ
Số di động không hợp lệ
Vui lòng nhập số CMND/CCCD
CMND/CCCD chỉ được 9 hoặc 12 số
Vui lòng chọn ngày cấp
CMND của bạn đã quá 15 năm, vui lòng nhập vào CCCD
Ngày sinh phải đúng định dạng dd/mm/yyyy
{{$select.selected.city}}
Vui lòng chọn nơi cấp CMND/CCCD
Email không đúng định dạng
Email không đúng định dạng
Vui lòng nhập Số nhà và tên đường
{{$select.selected.city}}
Vui lòng chọn Tỉnh / Thành Phố
Vui lòng chọn Quận/Huyện
Vui lòng chọn Phường / Xã
Vui lòng nhập Số nhà và tên đường
{{$select.selected.city}}
Vui lòng chọn Tỉnh / Thành Phố
Vui lòng chọn Quận/Huyện
Vui lòng chọn Phường / Xã
Vui lòng nhập thu nhập mỗi tháng
Vui lòng nhập tên đơn vị công tác
Đơn vị công tác không được nhập là số
Vui lòng nhập nghề nghiệp
Nghề nghiệp không được nhập là số
Vui lòng nhập tên trường học
Vui lòng nhập sinh viên năm
Chỉ được nhập số
Vui lòng nhập trợ cấp mỗi tháng
Vui lòng nhập tên người tham chiếu
Họ và tên có ít nhất 2 từ và không có ký tự đặc biệt
Vui lòng chọn mối quan hệ với chủ thể
Vui lòng nhập số điện thoại di động
Số di động không hợp lệ
Số di động không hợp lệ
Số điện thoại người tham chiếu đang trùng với số điện thoại Quý khách dùng để Đăng ký phát hành Thẻ Vay
CMND MẶT TRƯỚC*
File Drag/Drop is not supported for this browser
CMND MẶT SAU*
File Drag/Drop is not supported for this browser
ẢNH SELFIE CÙNG CMND*
File Drag/Drop is not supported for this browser
BẢNG ĐIỂM GẦN NHẤT*
File Drag/Drop is not supported for this browser
CMND MẶT TRƯỚC*
File Drag/Drop is not supported for this browser
CMND MẶT SAU*
File Drag/Drop is not supported for this browser
ẢNH SELFIE CÙNG CMND*
File Drag/Drop is not supported for this browser
CHỨNG TỪ THU NHẬP
(chỉ cần 1)
  • HĐLĐ (trên 03 tháng có hiệu lực)
  • BHYT (có tên đơn vị công tác)
  • Xác nhận công tác
  • Sao kê lương qua tài khoản ngân hàng (03 tháng gần nhất)
File Drag/Drop is not supported for this browser
CHÚC MỪNG
BẠN ĐƯỢC XÉT DUYỆT HẠN MỨC
{{qbrCtrl.borrowLimit | number}} VNĐ
{{qbrCtrl.nameOnCard}}
ĐỊA CHỈ NHẬN THẺ
{{$select.selected.value}}
Vui lòng chọn Ngày thanh toán hàng tháng
Vui lòng chọn địa chỉ nhận thẻ
Vui lòng nhập Số nhà và tên đường
{{$select.selected.city}}
Vui lòng chọn Tỉnh / Thành Phố
Vui lòng chọn Quận/Huyện
Vui lòng chọn Phường / Xã
Vui lòng nhập Số nhà và tên đường
{{$select.selected.city}}
Vui lòng chọn Tỉnh / Thành Phố
Vui lòng chọn Quận/Huyện
Vui lòng chọn Phường / Xã
VIETCREDIT SẼ GỬI THẺ ĐẾN TAY BẠN
TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT
Để nhận thẻ nhanh nhất, bạn vui lòng chú ý điện thoại!!!