Hướng dẫn mở thẻ tại POS

Quý khách đăng ký vay tại POS thông qua 3 bước sau:

Quý khách vui lòng chuẩn bị bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết và đến POS của CFC và làm thủ tục mở thẻ

Điểm giao dịch gần nhất

Thông tin chi nhánh

Tên chi nhánh: {{marker.name}}

Địa chỉ: {{marker.address}}

Sau khi quý khách đăng ký mở thẻ tại POS, nhân viên của CFC sẽ mang thẻ về HO thẩm định tập trung và phê duyệt thẻ

Thẻ được phát hành tại HO và được chuyển cho KH sau 2 ngày làm việc. Quý khách có thể đăng ký nhận thẻ tại POS đã đăng ký hoặc tại địa chỉ nhà của quý khách