30 ngày lãi suất 0%

Ưu đãi 30 ngày lãi suất 0% là gì?

Đây là một dịch vụ mà quý khách có thể vay tiền của VietCredit với lãi suất 0% áp dụng cho 30 ngày sử dụng thẻ đầu tiên kể từ ngày Quý khách kích hoạt thẻ

Điều kiện áp dụng

Dịch vụ áp dụng đối với những khách hàng thỏa mãn các điều kiện dưới đây

  • Khách hàng lần đầu tiên ký hợp đồng sử dụng thẻ với VietCredit
  • Khách hàng đã ký hợp đồng và lần đầu tiên sử dụng thẻ để rút tiền tại ATM trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày Quý Khách kích hoạt thẻ
  • Khách hàng đủ điều kiện phát hành thẻ mới theo quy định của VietCredit

Đặc điểm của dịch vụ lãi suất 0%

30 ngày kể từ ngày kể từ Ngày Quý Khách kích hoạt thẻ sẽ là thời hạn áp dụng lãi suất 0%. Quý khách lưu ý rằng thời hạn miễn lãi không áp dụng kể từ ngày phát sinh dư nợ.

Lãi suất 0% chỉ được áp dụng 30 ngày kể từ ngày Quý khách kích hoạt thẻ

Tổng số tiền cần thanh toán trong thời gian áp dụng lãi suất 0% bao gồm toàn bộ số dư nợ gốc khách hàng đã vay, không phát sinh lãi vay. Tuy nhiên, Quý khách có thể mất thêm phí sử dụng tại ATM.

Khi hoàn trả xong trong vòng 30 ngày

When repayment is completed within 30 days

Nếu như bạn thiết lập trả nợ sau 30 ngày

If you set up repayment even after 30 days